Chatbox

HELPOSTI MUUNNELTAVA HILJAINEN HUONE – 1–4 HENKILÖLLE

CHAT BOX – MUUNNELTAVA HILJAINEN HUONE
Nykyaikaisessa toimistotyössä luodaan usein projekti- kohtaisia ryhmiä. Tästä syystä käytettävien huonetilo- jen täytyy soveltua kulloisiinkin käyttötarpeisiin.
CHAT BOX on vastaus näihin tarpeisiin: Se on itsenäi- nen, mobiili yksikkö, joka sopeutuu liikuteltavuutensa takia olemassa olevaan, arkitehtoniseen kokonaisuu- teen. Sitä voidaan muunnella sekä sisä- että ulkopuo- lelta ja se tayttää kaikki modernin toimistotyön tarpeet.
YKSILÖLLISET valaistus-, ilmanvaihto-, ja akustiset ratkaisut ovat helposti yhdistettävissä ympäröivään jär- jestelmään.

CHAT BOX
• Oikea koko kaikkiin tarpeisiin.
• Helppo yhdistää rakennuksen muuhun tekniikkaan.
• Maalatut tai eloksoidut alumiinipro ilit
• Laminoitu turvalasi 37 tai 40 dB(Rw)
• Kattomoduuli A – akustoiva
• Kattomoduuli B – valmius ilmanvaihtoon, valaistukseen ja palohälytykseen • Helppo asentaa – asennusohjeet sisältyvät toimitukseen

AJATUKSET TARVITSEVAT TILAA
Chat Boxin avulla voidaan luoda hiljaisia “keitaita” hälyi- siin avotoimistoihin ja muihin julkisiin tiloihin. Chat Box sulautuu organisaation ulkoiseen merkkikieleen (värit, muodot etc.), mutta säilyttää kuitenkin itsenäisyytensä yksilöllisten valaistus-, ilmanvaihto-, ja akustisten rat- kaisujen ansiosta.
CHAT BOX in sisään asennetut screenit, monitorit, pro- jektorit ja kaiuttimet helpottavat ykslöllistä presentaa- tiota. Ennen kaikkea, ajatukset on tarkoitettu jaettaviksi.